Ашод Дерандонян
Oсновател и председател на Фондацията +3598 78 509526