ashod3

[:bg]„Заслушай се“ сред победителите в конкурса „Най-добър бизнес план на неправителствена организация“[:en]“Listen up” is amongst the winners in the “Best business plan for a NGO” competition[:]

[:bg]На 24 февруари 2016 г. в зала Мати Д, София се състоя официалното награждаване на победителите в петия годишен Конкурс за най-добър бизнес план на неправителствена организация, който се провежда в рамките на Програмата за социално предприемачество, реализирана от Българския център за нестопанско право и Фондация УниКредит с подкрепата на Фондация „Америка за България“.

Наградата за „Най-добра бизнес идея“ получи фондация „Заслушай се“ от София. Тя беше връчена от г-н Левон Хампарцумян, главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк. Идеята на фондация „Заслушай се“ е за внедряване на онлайн платформа за видео жестов превод и трансформатор на говор към текст.[:en]Sofia hosted the award ceremony of the winners of the fifth annual competition for the best business plan  of a non-profit organisation which is held within the program for social entrepreneurship realized by the Bulgarian Center for non-profit law, UniCredit Foundation and supported by the Foundation „America for Bulgaria“.

The award for “The best business idea” was recieved by “Listen up” Foundation from Sofia. It was given by Mr. Levon Hampartzoumian, chief executive officer of UniCredit Bulbank. The idea of “Listen Up” Foundation is to implement an online platform for online sign language translation and speech-to-text transformator.

 [:]

Leave A Comment

What’s happening in your mind about this post !

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.