Мисия

Фондация „Заслушай се“ е иновативна застъпническа организация, която се стреми към осигуряването на среда за качествени образователни и социални услуги в подкрепа на глухите и слабочуващите хора в България с фокус върху децата и младежите.

Фондацията вдъхновява появата на конкурентна среда, в която социални предприемачи и бизнеси предоставят широк набор от качествени услуги и търсят близко сътрудничество с неправителствените организации, образователните институции и държавната администрация.

Освен това, Фондация „Заслушай се“ работи активно за пълноценно социално включване на глухите хора чрез ефективни политики за многообразие и приобщаване.