Мисията на фондация “Заслушай се” е да премахне бариерите между хората с увреден слух и чуващото общество. Мостът, който изграждаме между тях, е платформа за видео жестов превод, говор към текст и среда за самостоятелно управление на субтитри. По този начин глухите хора ще могат да общуват свободно, ще имат достъп до информация, качествено образование и кариерно развитие.

Светът на глухите е интересен, забавен, многообразен, изпълнен с безброй мечти и е извор на един прекрасен език – жестовия. Нашата основна цел е хората с увреден слух в България да имат достоен, пълноценен и щастлив живот! Нашата награда са усмивките по лицата им и успехите, които постигат в развитието си.

Важно място в нашата мисия заема и промяната на нагласите – както в чуващото общество спрямо глухите хора, приемането на тяхната култура и език, така  и вдъхване на вяра и увереност на хората с увреден слух в България, за да участват по-активно във всички сфери на обществения живот.