Социална инфраструктура

В момента Фондация „Заслушай се“ работи активно върху изграждането на инфраструктура от социални предприятия и взаимосвързани НПО, които да си партнират, но всяка организация да изпълнява специфични задачи с фокус върху отделни ясно формулирани цели и аспекти от живота на глухите хора. Фондация „Заслушай се“ по този начин се развива като застъпническа организация, която се занимава с изграждането и развиването на капацитет, подпомагането на социалния бизнес, инвестиции в развитие и създаване на нови възможности за глухите хора във всички сфери на живота в България.

Инфраструктурата за момента включва:

  • Социалното предприятие „Тотал К“, собственост на „Заслушай се“, което развива социален бизнес за предоставяне на услуги за достъпност в подкрепа на глухите хора. Социалният елемент на предприятието се състои в това, че услугите се предоставят безплатно за глухите хора, като се търсят възможности за финансиране чрез допълнителни стопански дейности и партниране с институциите и бизнеса. Екипът се състои от двама глухи координатори (продажби и популяризиране) и двама жестови преводачи. В момента клиенти на „Тотал К“ са НАП, Банка ДСК и Столична община за осигурени места за видео-жестов превод в подкрепа на глухите хора.
  • Социалното предприятие „Деф кидс пауър“, което управлява Академията „Анди и Ая“ за деца от глухата общност. Академията предлага специализирано образование за деца с увреден слух, както и деца от глухи семейства или с определени комуникативни проблеми, а също така и деца с множество увреждания, едно от които е комуникативно. Социалният елемент се състои в това, че услугите се заплащат само частично от родителите (30-50%), а другата част се субсидира от дарения и допълнителна стопанска дейност на предприятието, като издаване на детски книжки, образователни материали и др.
  • НПО Младежка организация на глухите активисти МОГА, на които Фондация „Заслушай се“ оказва подкрепа чрез менторство, възможности за развитие, участие в проекти, международен обмен и други с цел да се изгради лидерски капацитет и да се развие дейността на организацията, чийто фокус са глухите младежи до 30 години.
  • Пространство за социални иновации и вдъхновяване на социален бизнес A-Hub (Ability Hub), който се управлява от Зона 21 и предоставя обучения и услуги за развитие на уменията на 21-ви век чрез социално предприемачество. Изпълнява се в сътрудничество с Telus International и Българския Център за нестопанско право.