Why we advocate

[:bg]

We believe noone owes us anything.

Включително и “държавата”. Държавата сме ние самите и тя ще е успешна, ако има активни и отговорни граждани, включително и сред нас, глухите. Допреди само 2-3 години нQищо не се случваше в глухата общност. Успехът ни е, че започнахме да караме хората да се замислят и се заслушахме в нас самите, че от нас си зависи всичко. А именно чрез активно социално предприемачество и застъпничество. Факт е, че в държавната администрация и институциите липсва всякаква експертиза що е то достъпна среда за глухите, както и пълноценно и качествено образование за глухите.

We learn how to advocate through hard work.

Учим се от наши приятели и съмишленици по света как да го правим. Професионалистите в сферата на глухите хора са безкрайно малко. Заради липса на образование и неглижиране от старата система и вменената “заучена безпомощност” сред глухите хора от порочната социална система на прехода през последните почти 30 години. Благодарение на Конвенцията за правата на хората с увреждания, която е ратифицирана от българското правителство през 2012 г., промяната започна да се случва. Факт е, обаче, че тепърва започнахме да изграждаме капацитет за качествено застъпничество и социално предприемачество сред самите глухи хора в България. Ще отнеме време и това е единствения път – да се създава конкурентна среда, в която има достатъчно социални предприемачи със сърце и вяра в каузата, както и истинска социална отговорност.

[:]