Проекти

022

Проект BG05M90P001-4.001-0040 „Иновативни практики за хора с увреден слух“

„Заслушай се“ участва като партньор в проекта Иновативни практики за хора с увреден слух, изпълняван ...

Прочети
platform

Създаване на електронно съдържание на жестов език

HP ни подкрепи с грант от 5000 USD за създаването на електронно съдържание на жестов ...

Прочети