Успехи

Победители на „Промяната“ за 2015/16 година, награда за най-добър бизнес план на НПО и национална награда за социална иновация през 2016 на Министерството на труда и социалната политика, Европейска награда за насърчаване на предприемачеството през 2017.