Глухите можем всичко само не чуваме!

Заслушай се

Промяната е да “чуем” вашия глас!

За да говорим всички на един език!

favorite
Мисия

Нашата мисия е да изградим мост между хората с увреден слух и всички комуникационни и инфрмационни услуги. Мост, който ще даде възможност за равен достъп до информация, образование и професионално развитие.
circle_logo
Платформа

Чрез изграждане на онлайн платформа за видео жестов превод и трансформатор на говор към текст, всеки човек с увреден слух ще може да взима активно участие в обществения живот. Чрез платформата глухите хора да общуват свободно на жестов език с чуващите около тях.
social
Екип

Екипът на Фондация “Заслушай се” се състои от професионалисти, които са изцяло отдадени на каузатата за равен достъп на хората с увреден слух. Те неуморно се борят и влагат цялото си сърце в реализацията на каузата.
Мнения на нашите потребители