4 години „Заслушай се“

Започнахме през лятото на 2014 година.

Заедно с други глухи хора, основно представители на Съюза на глухите в България в лицето на предишния председател Васил Панев и представители на Фондация “Глухи без граници” стартирахме информационната кампания “Заслушай се”, като основната ни цел бе да покажем нуждата от информиране на българското общество за предизвикателствата, стоящи пред глухите и слабочуващите хора в България.

За съжаление, непосредствено, преди старта на кампанията Съюзът на глухите реши да се оттегли от цялата организация на събитията през септември-октомври 2014 г. Разногласията дойдоха от виждането на инициаторът на кампанията Ашод Дерандонян да се работи в посока създаване на ефективни политики за пълноценно включване на глухите хора в страната. Силно подпомагащата политика, на която българското общество е свидетел, е довела до заучената безпомощност и сред голяма част от глухите хора. Съюзът на глухите в България е работил основно в тази посока през годините на Прехода.

Това бе и основната причина, поради която кампания “Заслушай се” се превърна в фондация “Заслушай се” – организация, която да се бори чрез иновативни подходи за намиране на пътя към качествени политики за пълноценно включване на глухите и слабочуващите хора, както е заложено в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, която е ратифицирана от българското правителство през 2012 г.

Кампанията се случи с подкрепата на един единствен дарител, а именно на новооткриващата се фирма Фонио, основен представител за Phonak в България – един от лидерите за производство на средства за слухопротезиране. Дарението бе в размер на 4,000 лева. Разбира се, че всичко това нямаше да се случи без намесата на много доброволци, както сред глухите хора, така и сред чуващите хора. Столична община е институция, която подкрепи кампанията.

В края на 2014 година, тъкмо завършила кампанията си, Фондацията имаше своите първи подкрепители в лицето на Български Център за нестопанско право и Фондация “BCause”, които ни подкрепиха с общо финансиране от 5,000 лева. Тогава подготвихме изцяло на доброволни начала първата ни национална кампания за създаване на модерен център за жестови услуги чрез видео-жестов превод. Тя бе подкрепена от известни актьори и изпълнители, които повярваха в каузата на глухите хора и жестовия език. Кампанията за набиране на средства се провеждаше през цялата 2015 г.

Това беше и годината, в която Фондацията спечели първото място в Промяната 2015/2016 за създаването на социален бизнес в подкрепа на деца и младежи да имат качествени услуги за достъпност чрез преобразуване на говор към текст и видео-жестов превод. Наградният фонд от 30,000 лева от Промяната, 6000 лева от Райфайзен банк, 8000 лева от Telus International Europe и още около 5000 лева от частни лица, бяха средствата, които се инвестираха в социалния бизнес на Фондацията да почне да предоставя услуги за видео-жестов превод чрез мобилно приложение, а и също така да се наемат първите жестови преводачи в процеса на развиването на тази съвсем нова услуга за България.

През 2016 година започна и партньорството със Самсунг България, които инвестираха в създаването на мобилно приложение за преобразуване на говор към текст. Те дариха сумата от 18 хиляди лева за базова версия на приложението.

Появи се и филантроп, който инвестира в създаване на екип около услугите за видео-жестов превод. Така по този начин Фондацията имаше 9 жестови преводачи, които покриваха на ротационен принцип 3 работни станции за видео-жестов превод.

Инвестираната сума от 70 хиляди лева бе инвестирана през 2016 година. През 2016-2017 година, започнаха да се появяват и първите клиенти на социалния бизнес на Фондацията в лицето на Столична община и един от мобилните оператори.

През 2017 година, Самсунг България дари още около 60 хиляди лева за финализиране на приложението за говор към текст, което вече се пробира в системата на масовото образование. Също така, Райфайзен банк също дариха сумата от 18 хиляди лева в подкрепа на достъпност за глухите деца и младежи чрез говор към текст.
Целта е до 2020-2021 с подкрепата на Министерството на образованието да достигнем до всички ученици и студенти от глухата общност да ползват услуги за достъпност до образованието си.

Част от финансирането на Самсунг България бе инвестирано в оборудване за субтитриране на живо за събития и медии. През същата година, фондация “Заслушай се” получи финансиране от филантропи и частни дарители в размер на около 60,000 лева във връзка и със специализирано оборудване за субтитриране на медии на живо. От началото на 2018 г. Фондацията вече разполага с нужното оборудване и в момента се извършват тестове, както и се водят преговори с национални медии за внедряване на услугата субтитри при поискване от зрителите, като по този начин глухите и слабочуващите хора ще могат пълноценно да ползват медийно съдържание по национални медии с вярата, че през 2019 година това ще бъде реалност.

През април 2017 година, фондацията отвори врати на пространството за социални иновации с подкрепата на Български Център за нестопанско право и Telus International Europe. Финансирането в размер на 69,000 евро бяха инвестирани в ремонтни дейности и заплащане на наем за период от 18 месеца от октомври 2016 до март 2018 г. След наблюденията в НПО сектора и социалните предприемачи, се установява, че все повече е належащо да се инвестира в младите хора и децата. Поради тази причина от 1-ви октомври 2018 год. пространството се поема от социалният бизнес Зона21, като основната му мисия ще бъде свързана с изграждане на умения на 21-ви век сред младите хора за да може да има повече активни застъпници и социални предприемачи, които да разбират адекватно нуждите на времето, в което живеем.

Основното предизвикателство, с което Фондацията се сблъска, бе най-вече липсата на качествени преводачи и тяхното наличие. Реално, Фондацията бе единственият основен работодател за жестови преводачи и се оказа, че сред 9-те преводачи, единствено 5 умеят да превеждат пълноценно и качествено двупосочно ( от жестов към български словесен език и обратно). Факт е, че се оказа, че жестовият преводач в България има и други професии и това довежда до реалността да почне да се инвестира в иновативни програми за създаването на нова генерация от жестови преводачи. За да се случи това, е нужна вола, нужен е закон за жестовия език, актуализирана методика и правила за преподаване на жестов език в подкрепа на жестовите преводачи. И не по-малко важно, създаването на устойчиви бизнес модели, чрез които да се поощрява среда, в която да има жестови преводачи, които да бъдат активно въвлечени в предоставянето на качествени социални услуги.

Това породи и нуждата от създаването на модели за овластяване на младите глухи хора, които да се въвлекат активно в този процес. Поради тази причина, екипът на Фондацията се сви до тесни експерти и ментори, които да подкрепят процеса на развитие и овластяване на младите глухи хора, които да повярват в себе си и да знаят, че всички нужни промени реално зависят единствено само от тях. Особено носителите на жестовия език, без които е немислимо случването на качествени жестови услуги, преподаватели по жестов език и разбира се не по-малко малко важно се оказва и образованието на глухите деца и младежи. Така се появиха и подкрепители като Доминос България и ING Банк, които инвестираха в създаването на Академия за деца от глухата общност “Анди и Ая”.

През 2018 година се появи и социалното предприятие Деф Кидс Пауър, чийто основател е всъщност е и инициаторът за създаването на поредица от книги с каузи “Приключенията на Анди и Ая”, чрез чиято продажба да може да се подпомогне развитието на самата Академия чрез социален бизнес.