Видео жестов превод

видео жестовият превод е първата по рода си услуга в България, която осигурява равен достъп за глухите хора, които използват жестов език като основно средство за комуникация. Посредством платформата се осъществява тристранна видео връзка в реално време между потребител с увреден слух, чуващ човек и жестов преводач.

Платформа за говор към текст

Услугата ще допринесе за качествено и достъпно образование на ученици и студенти. В онлайн платформата стенографи ще предават устната реч на преподавателите във вид на писмен текст по време на учебния процес.

Говор към текст с Live Stream в реално време за събития

Тази разновидност на услугата за преобразуване на говор към текст ще се използва предимно за събития. Целта е едновременно с излъчването на видео сигнал, стенографи да въвеждат текст в реално време, който да тече във вид на субтитри, синхронно с картината.

Контактна форма