Застъпничество и качествени услуги

За активна и информирана глуха общност

Застъпничество

За социално отговорни политики

Иновативно образование

Инвестиция в младото поколение

Младежки инициативи

За будно гражданско самосъзнание

Въвличане на бизнеса и НПО

Защото заедно можем повече

С какво сме различни?

Фондация „Заслушай се“ НЕ Е поредната организация, която да осигурява благотворителност за глухите хора в България. Нашето мото е: „Глухите могат всичко... освен да чуват!“ Ние работим за овластяването на глухата общност да поеме активна роля в решаването на собствените си проблеми. Нашата мисия е да изградим модерна и уверена общност от глухи хора - като инвестираме в младото поколение, работим за промяна на нагласите, подкрепяме иновативните практики и услуги.

Иновативни решения